Přihlásit se k podpoře pro Interní aplikace NPI

Pro přihlášení použijte přístupové údaje ze systému Personis.